Polski Teatr w Wilnie

19. (1980) Niepokój

19. (1980) Niepokój
19. (1980) Niepokój
19. (1980) Niepokój
19. (1980) Niepokój
19. (1980) Niepokój
19. (1980) Niepokój

19. (1980) Niepokój

Kazys Saja

Sztuka w dwóch aktach

Reżyseria:

 • Irena Rymowicz
Scenografia:
 • zasł. dział. sztuki LSRR, laur. premii Państ.              S.A. Łukacki
Asystenci reżysera:
 • p.t.a. Danuta Sielicka
 • Janusz Dąbrowski

O b s a d a:
 • ROMAN
 • - Kazimierz Skorupo (foto Nr 2,3)
 • - Mirosław Szejbak
 • TAUTRIMAS
 • - Dominik Kuziniewicz  (foto Nr 4,5,6)
 • HELENA
 • - p.t.a. Henrietta Kubilus
 • - p.t.a. Danuta Sielicka
 • KIEDAJNIS
 • - Czesław Malewski
 • - Janusz Dąbrowski
 • RAUDIS
 • - Henryk Gacki
 • - Janusz Dąbrowski
 • BIRUTA
 • - Janina Jasiulewicz
 • - Halina Tyszczuk
 • - Halina Łuczyńska
 • ALGIS
 • - Lilia Szyłobryt
 • - Edward Wiśniewski
 • ZYGMUNT
 • - Kazimierz Szamatowicz  (foto Nr 1,3,4)
 • JANINA
 • - p.t.a. Irena Bojarowicz – Litwinowicz  (foto Nr 1,2 ,4,5,6)
 • - Teresa Noniewicz
 • - Czesława Bobrowa
 • - Halina Jasińska
 • PAWEŁ
 • - Czesław Litwinowicz
 • - Bronislaw Tuczkus
 • ARMALIS
 • - Henryk Malewski  (foto Nr 1,4)
 • - Czesław Litwinowicz
 • BRONIA
 • - Halina Jasińska
 • - Janina Kalinowska
 • - Maria Lachowicz  (foto Nr 1,3)
 • WIRGA
 • - Lucja Ignatowicz
 • - Regina Dąbrowska (foto Nr 1,2)
 • - Alina Zabłocka
 • - Krystyna Limanowska


Premiera: 13 marca 1980 roku

Foto: Archiwum Teatru
Opracowanie zdjęć: Jadwiga Baniukiewicz - Brazdilienė