Polski Teatr w Wilnie

Żegnamy ś.p. Alicję Baniukiewicz

Żegnamy ś.p. Alicję Baniukiewicz

2012-01-13

Odeszła nasza wieloletnia koleżanka, szczerze oddana Polskiemu Teatrowi w Wilnie ś.p. Alicja Baniukiewicz. Składamy wyrazy głębokiego współczucia Jadwidze Baniukiewicz oraz całej Rodzinie. Cześć jej pamięci!