Polski Teatr w Wilnie

PREMIERA 25 marca 2012 r. o godz. 12:00 w Teatrze Polskim w Warszawie "Salon poezji wileńskiej"

PREMIERA     25 marca 2012 r. o godz. 12:00 w Teatrze Polskim w Warszawie "Salon poezji wileńskiej"
PREMIERA     25 marca 2012 r. o godz. 12:00 w Teatrze Polskim w Warszawie "Salon poezji wileńskiej"

PREMIERA 25 marca 2012 r. o godz. 12:00 w Teatrze Polskim w Warszawie "Salon poezji wileńskiej"

"Salon poezji wileńskiej"

25 marca 2012 r. o godz. 12:00
 
w Teatrze Polskim w Warszawie
(ul. Karasia 2)
  
Wybór wierszy i scenariusz:
  • Alwida Bajor

Udział biorą:

Inessa Starkowska

Mirosław Szejbak

Marcin Zoruba (gościnnie - Teatr Polski w Moskwie)

 
P R E M I E R A: 25 marca 2 0 1 2 roku
 
 
W salonie zabrzmią wiersze poetów związanych z Wilnem lub pochodzących stamtąd.
 
Znajdą się wśród nich poeci baroku:
Daniel Naborowski,
Olbrycht Karmanowski,
Maciej Kazimierz Sarbiewski,
Adam Jarzębski;
 
poeci romantyczni:
Adam Mickiewicz,
Juliusz Słowacki,
Szymon Konarski,
Antoni Odyniec,
a także noblista, urodzony na Litwie, Czesław Miłosz.
 
 
Nie zabraknie również wierszy ze słynnej
wileńskiej Szopki Akademickiej,
Teodora Bujnickiego
i Jerzego Zagórskiego.
 
Artystom towarzyszyć będą utwory muzyczne
Adama Jarzębskiego,
Fryderyka Chopina
i Stanisława Moniuszki.