Polski Teatr w Wilnie

57. (2012) Salon poezji wileńskiej

57. (2012) Salon poezji wileńskiej
57. (2012) Salon poezji wileńskiej
57. (2012) Salon poezji wileńskiej

57. (2012) Salon poezji wileńskiej

Poezja poetów związanych z Wilnem

Wybór wierszy i scenariusz:
  • Alwida Bajor

Udział biorą:

Inessa Starkowska

Mirosław Szejbak

Marcin Zoruba (gościnnie - Teatr Polski w Moskwie)

 
P R E M I E R A: 25 marca 2 0 1 2 roku
(w Teatrze Polskim w Warszawie)
 
 
W przedstawieniu wykorzystano wiersze poetów związanych z Wilnem lub pochodzących stamtąd.
 
Znajdują się wśród nich poeci baroku:
Daniel Naborowski,
Olbrycht Karmanowski,
Maciej Kazimierz Sarbiewski,
Adam Jarzębski;
 
poeci romantyczni:
Adam Mickiewicz,
Juliusz Słowacki,
Szymon Konarski,
Antoni Odyniec,
a także noblista, urodzony na Litwie, Czesław Miłosz.
 
Nie zabrakło również wierszy ze słynnej
wileńskiej Szopki Akademickiej,
Teodora Bujnickiego
i Jerzego Zagórskiego.
 
Artystom towarzyszą utwory muzyczne
Adama Jarzębskiego,
Fryderyka Chopina
i Stanisława Moniuszki.