Polski Teatr w Wilnie

PREMIERA 18 lipca 2012 r. o godz. 19:00 w Domu Kultury Polskiej poetycko-muzyczny wieczór „Śladami słów skrzydlatych Wilno-Lwów”

PREMIERA     18 lipca 2012 r. o godz. 19:00 w Domu Kultury Polskiej poetycko-muzyczny wieczór „Śladami słów skrzydlatych Wilno-Lwów”
PREMIERA     18 lipca 2012 r. o godz. 19:00 w Domu Kultury Polskiej poetycko-muzyczny wieczór „Śladami słów skrzydlatych Wilno-Lwów”

PREMIERA 18 lipca 2012 r. o godz. 19:00 w Domu Kultury Polskiej poetycko-muzyczny wieczór „Śladami słów skrzydlatych Wilno-Lwów”

„Śladami słów skrzydlatych Wilno-Lwów”

18 lipca 2012 r. o godz. 19:00
 
w Domu Kultury Polskiej w Wilnie
(ul. Naugarduko 76)
  
Wybór wierszy i scenariusz:

  • Alwida Bajor

Udział biorą:

  • Roman Niedźwiecki
  • Bożena Simonawicziute
  • Inessa Starkowska
  • Mirosław Szejbak
P R E M I E R A: 18 lipca 2 0 1 2 roku
 
 
W salonie zabrzmią wiersze poetów związanych z Wilnem i Lwowem.
 
Znajdą się wśród nich poeci baroku:
Maciej Kazimierz Sarbiewski,
Adam Jarzębski;
 
poeci romantyczni:
Adam Mickiewicz,
Juliusz Słowacki,
a także noblista, urodzony na Litwie, Czesław Miłosz.
 
 
Nie zabraknie również wierszy ze słynnej
wileńskiej Szopki Akademickiej,
Teodora Bujnickiego
i Jerzego Zagórskiego.
 
W części lwowskiej usłyszą Państwo utwory Zbigniewa Herberta, Mariana Hemara, innych poetów lwowskich, jak również tradycyjne i lubiane piosenki lwowskie w wykonaniu wybitnych artystów przedwojennych.
 
A wszystko to w tak pięknym lwowskim "bałaku"!