Polski Teatr w Wilnie

44. (2002) W Wigilię Cudu

44. (2002) W Wigilię Cudu
44. (2002) W Wigilię Cudu
44. (2002) W Wigilię Cudu
44. (2002) W Wigilię Cudu
44. (2002) W Wigilię Cudu
44. (2002) W Wigilię Cudu
44. (2002) W Wigilię Cudu

44. (2002) W Wigilię Cudu

Kazimiera Iłłakowiczówna

Kazimiera Iłłakowiczówna

Reżyseria –

Irena Litwinowicz

Scenografia i opracowanie muzyczne –

Janusz Tartyłło(Polska - gościnnie)

Obsada:

  • Królewicz Kazimierz – Mirosław Szejbak
  • Gawryła – Mieczysław Dwilewicz
  • Olga – Teresa Samsonow
  • Walek – Jerzy Szymanel
  • Walkowa – Danuta Sielicka
  • Kleryk – Tadeusz Szpakowski

Premiera: 3 marca 2002 r. - Poznań, 16 marca 2002 r. - Wilno
Św. Kazimierz
  
  Urodził się na zamku królewskim w Krakowie 3 października 1458 roku jako syn Kazimierza IV Jagiellończyka, wielkiego księcia litewskiego i króla Polski. Matką jego była Elżbieta (z rodu Habsburgów), zwana "matką królów".
     Krótkie było ziemskie życie Kazimierza: 26 lat. Równocześnie można o tym krótkim życiu powiedzieć słowami Pisma: "...wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele". Żył Chrystusowym przykazaniem miłości jako intensywnym pokarmem swoich myśli, uczuć i uczynków. Był człowiekiem modlitwy, człowiekiem uczynków zrodzonych z miłości, prawdziwym Świadkiem Chrystusowej Ewangelii.
     "Bronił i zajmował się sprawami ubogich i nędzarzy, dlatego też przez lud był nazwany obrońcą ubogich. Chociaż był synem króla i szlachetnego pochodzenia, nigdy nie okazywał swej wyższości w kontaktach i w rozmowie z innymi, choćby byli niskiego pochodzenia".
        "Przed naszymi oczyma staje postać świętego młodzieńca, który jest przykładem życia modlitwy, czynów natchnionych miłością świadectwa Chrystusowego i szczególnej miłości do Najświętszej Maryi Panny. Jest on darem Bożym całego Kościoła, lecz w szczególny sposób dla tego Narodu, z którego losem związane było jego życie i w którym żywe pozostaje dziedzictwo jego świętości" – Papież Jan Paweł II.