Polski Teatr w Wilnie

W siedzibie Polskiego Teatru w Wilnie odbyło się czytanie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego

W siedzibie Polskiego Teatru w Wilnie odbyło się czytanie

2018-09-09

Polski Teatr w Wilnie wziął udział w akcji Narodowe Czytanie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego 9 września 2018 r. o godz. 18:00.

Polski Teatr w Wilnie wziął udział w Narodowym Czytaniu "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego, pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Polski Teatr w Wilnie tradycyjnie bierze udział w akcji "Narodowe Czytanie". W tym roku wzięliśmy udział po raz piąty. Corocznie na Czytaniu zbierają się byli członkowie teatru, sympatycy, wierni widzowie, oraz wszyscy, którym bliska jest literatura polska.

W tym roku na spotkani przybyli członkowie teatru, członkowie ich rodzin, nasi stali i wierni przyjaciele, aby wspólnie dzielić się polskim słowem ze wspaniałej powieści Stefana Żeromskiego "Przedwiośnie".

To Czytanie jest symbolem naszej więzi i jedności z Rodakami w Macierzy.

O tej inicjatywie teatru poinformował portal internetowy "Znad Wilii"
.

 

Autorem zdjęć jest Roman Niedźwiecki.
 
Polski Teatr w Wilnie został założony w 1963 r. przez ś.p. panią Irenę Rymowicz. W 2015 r. Teatr obchodził jubileusz 50-lecia od pierwszej premiery, którą była sztuka A. Fredry "Damy i huzary". Teatr tradycyjnie organizuje Narodowe Czytania w Wilnie w swojej siedzibie, która się znajduje w Domu Kultury Polskiej. W tych imprezach brali udział również zaproszeni goście: aktorka teatralna i filmowa Grażyna Barszczewska, aktor, reżyser, pedagog i dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Krzysztof Orzechowski, polska reżyser teatralna, scenarzysta, psycholog, wykładowca akademicki z Krakowa Inka Dowlasz i inni.

Przedwiośnie to ostatnia powieść Stefana Żeromskiego, która została opublikowana w 1924 roku. Pisarz dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na błędy i zaniechania. Książka stanowiła zachętę do wspólnej debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej. Do tej pory ukazało się ok. 120 polskich i ponad 10 zagranicznych wydań Przedwiośnia. Doczekało się też dwóch ekranizacji (1928, 2001).

Stefan Żeromski (18641925) – prozaik, dramaturg, publicysta i działacz społeczny, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy przełomu XIX i XX wieku. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej, był uczniem gimnazjum w Kielcach, działał w tajnych kołach młodzieżowych, pracował m.in. jako guwerner w Nałęczowie i bibliotekarz w Polskim Muzeum Narodowym w Rapperswilu. Od 1919 roku przebywał w Warszawie (pod koniec życia zamieszkał na Zamku Królewskim). W swoich utworach często piętnował niesprawiedliwość społeczną, opowiadając się za potrzebą walki z krzywdą i cierpieniem. Wiele miejsca poświęcił tematyce niepodległościowej, nawiązując dialog z tradycją polskiej literatury patriotycznej. Był również inicjatorem powstania Polskiej Akademii Literatury, a także współtwórcą (1920) i pierwszym prezesem Związku Zawodowego Literatów Polskich, w roku 1924 założył polski oddział Pen Clubu.

Całą powieść Stefana Żeromskiego "Przedwiośnie" można przeczytać tu: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/przedwiosnie.html