Polski Teatr w Wilnie

Polski Teatr w Wilnie wziął udział w Narodowym Czytaniu 2020

Polski Teatr w Wilnie wziął udział w Narodowym Czytaniu 2020

2020-07-29

5 września 2020 r. Polski Teatr w Wilnie zorganizował Narodowe czytanie dramatu Juliusza Słowackiego na dziedzińcu Juliusza Słowackiego w Wilnie.

Polski Teatr w Wilnie tradycyjnie bierze udział w Narodowym Czytaniu. W tym roku urywki z dramatu Juliusza Słowackiego "Balladyna" odczytaliśmy w miejscu wyjątkowym: na dziedzińcu Jiliusza Słowackiego w Wilnie przy ulicy Zamkowej. Juliusz Słowacki spędził tu swoje dzieciństwo i młodość (blisko 15 lat). Później w tym domu zamieszkał wybitny wileński malarz, działacz społeczny - Ferdynand Ruszczyc. Jego staraniem na dziedzińcu umieszczono popiersie Juliusza Słowackiego. Dotąd znajduje się tablica pamiątkowa z napiem: „Tu mieszkał Słowacki” i popiersie poety na skrzydłach łabędzich, dłuta Bolesława Bałzukiewicza.
 
Bardzo cennym przyczynkiem do czytania były krótkie referaty o J. Słowackim, o domu, w którym mieszkał, o Adamie Mickiewiczu, które wygłosili dr. Irena Fedorowicz i dr. Józef Szostakowski.
 
O imprezie napisała również prasa:
 
https://zw.lt/radar-wilenski/narodowe-czytanie-w-wilnie-na-dziedzincu-juliusza-slowackiego/ 
 
 
https://zw.lt/kultura-historia/narodowe-czytanie-balladyny-w-ponad-3000-miejsc-na-calym-swiecie/
 
http://l24.lt/pl/napisali-do-nas/item/347933-narodowe-czytanie-na-dziedzincu-juliusza-slowackiego-w-wilnie
 
https://kurierwilenski.lt/2020/09/07/narodowe-czytanie-balladyny/