Polski Teatr w Wilnie

Polski Teatr w Wilnie w pochodzie majowym!

Polski Teatr w Wilnie w pochodzie majowym!

2022-05-07

Polski Teatr w Wilnie udziałem w uroczystym pochodzie uczcił Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz kolejną rocznicę Konstytucji 3 Maja!

 
Polski Teatr w Wilnie udziałem w uroczystym pochodzie uczcił Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz kolejną rocznicę Konstytucji 3 Maja!
 
Wielotysięczna Parada Polskości przeszła w sobotę głównymi ulicami Wilna – aleją Giedymina, ulicą Wielką, Zamkową i Ostrobramską. W ten sposób Polacy na Litwie i przedstawiciele władz Polski uczcili Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz rocznicę Konstytucji 3 maja. Uroczystość zwieńczyła msza święta przed obrazem w Kaplicy Ostrobramskiej.
 
W tegorocznej paradzie, podobnie, jak w poprzednich, wzięło udział około 10 tysięcy Polaków.
 
W pochodzie wzięli udział członkowie oddziałów Związku Polaków na Litwie z całej kraju, kombatanci, uczniowie
i nauczyciele polskich szkół, zespołów artystycznych i organizacji społecznych. Obecni byli także, liderzy organizacji polonijnych z różnych krajów. Szli politycy, politycy, europosłowie, przedstawiciele Ambasady RP na Litwie i władz Polski oraz organizacji polonijnych na świecie oraz liczna grupa gości z Polski.
 
Parada Polskości jest dla jej uczestników okazją do zamanifestowania swojej przynależności narodowej, ale również pokazania, że polska społeczność na Litwie jest duża, aktywna i dobrze zorganizowana.